23 Mart 2010

Gereği Düşünüldü;...

Gereği düşünüldü dedi Hakime hanım;" ...şahıslar asli suçlu bulunarak TCK'nın ...maddesine göre alt sınır gözetilerek üç yıl hapsine,...şahıs tali suçlu bulunarak iki yıl hapsine karar verildi. TCK'nın...maddesine göre suç 1/6 oranında indirildi, şahısların iyi halleri, mahkemeye gelmeleri, ikametgahlarının sabit olmaları nedeniyle ve aynı suçu tekrar etmedikleri görüldüğünden cezanın paraya çevrilmesine, günlük yirmi TL'den hesaplanan onsekizbin TL'nin yirmidört taksitte ödenmesine, diğer şahıs için yirmiikibin TL'nin on taksitte ödenmesine, kararın temyiz hakkı saklı kalmak üzere karar verildi. Tutanağı bastıralım, taraflara verelim kızım."
Taksirle adam öldürmenin ikibuçuk yıl sonra gelen adaleti budur. Hakkında açılan davanın her duruşmasına gidersen, hep aynı evde oturursan, daha önce aynı nedenle kimsenin ölümüne sebep olmadıysan tedbirsiz davranabilirsin ve  kişi kötü kullanılan, bakımını yaptırmaktan çekindiğin ekipmanın kırılması sonucu ölse bile ceza almazsın. Hatta aldığın-alacağın ceza bakım ücretinden daha düşükse neden bakım yaptırasın ki! Suç, bilinçli taksir olarak değerlendirilip kasıtla adam öldürmekten yargılansanız bile alacağınız ceza budur. Annesinin ölümünü düşündüğünde bir çocuğun anımsayacağı adalet budur. Kızının ölümünü düşündüğünde bir annenin unutmayacağı adalet budur.
Şaşırmıyorum. Şaşırmak, hala şaşırmak aptalca ve çocukça olur, beklemiyorduk demek yalan olmaz ama yine de şaşırmıyorum. Bu karardan kendini hiç sorumlu tutmayan hakim, savcı, avukat ve diğer hukukçulara rağmen yapılabilecek ne varsa o yapılacaktır. Öfke bile duymuyorum, dosyalara yeni bir tanesi daha eklendi o kadar. Yasa adalet demek değildir, yasaların adil olmayanlar tarafından konulması sonucun parodisini zaten açıklıyor. Emri vermek başka keyif almak başkadır! Yasayı uygulamak başka taraf olabilmek başkadır! 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder