06 Eylül 2019

Nü'ler

Bu, Çifte Standart yazı konumuzu biraz açalım, dallandıralım, ne dersiniz?

Çıplak fotoğraflarını paylaşanlar ve paylaşımları görenler görüntüleri nasıl algılıyor, çıplak mı, nü mü acaba?
Çıplak olmak insanın kendisi olmasıdır. Nü olmaksa başkalarına çıplak görünmektir; insanın kendisi olarak algılanmamasıdır. Çıplak vücudun nü olabilmesi için bir nesne olarak görülmesi gerekir... Çıplak olmak açık olmaktır. Nü hiç bir zaman çıplak olamayacaktır. Nü'lük bir çeşit giyinikliliktir.
*** 
"Dokunma duygusu, sınırlı, durağan bir görme duygusudur." -John Berger, Görme Biçimleri

02 Eylül 2019

Çifte Standart

Kadınlar veya erkekler çıplak ya da yarı çıplak fotoğraflarını neden partnerlerine gönderirler?

Bu soruyu merak eden Arizona Üniversitesi'nde sosyoloji doktora öğrencisi Morgan Johnstonbaug cevaplarını bulmak üzere bir araştırma başlatır. Yedi farklı üniversiteden yirmi ve üzeri yaştaki bin üniversite öğrencisine, son zamanlarda partnerlerine çıplak ya da yarı çıplak fotoğraflarını elektronik olarak gönderip göndermediklerini, gönderdiler ise nedenlerini sorar.

“Alıcının bana olan ilgisini kaybetmemek veya başkalarının fotoğraflarına bakmasını önlemek için”, şıkkını işaretleyen kadınlar erkeklere oranla dört kat yüksektir. M. Johnstonbaug bu oran farkını, toplumun, kadınları güçsüzleştirici çifte standart cinsellik anlayışını pekiştiren bir sonuç olarak yorumlamaktadır. 

Araştırmaya göre toplumda çifte standart cinsellik şöyle tanımlanmaktadır: kadınlar ve erkekler farklı cinsellik anlayışına sahiptirler; erkekler kontrol edilemez cüretkar arzulara sahipken, kadınlar cinsel arzuları karşısında ahlâki veya eylemi engelleyici kararlar verebilirler. Johnstonbaugh’a göre; sürdürülen bu anlayışla kadınlar erkek arkadaşlarının ilgisini kaybetmemek veya onların iştahlarını memnun etmek için fotoğraflarını paylaşabilmektedirler. 

Kadınların erkeklere oranla iki kat yüksek seçtikleri bir seçenek ise; fotoğrafları kendilerini güçlü hissetmek ve güvenlerini artırmak için gönderiyor olmalarıdır. M. Johnstonbaug’a göre; kadınlar çıplak fotoğraf göndermenin gerçekten kendilerini güçlendirdiğini düşünebilirler. Bunu, seksi olduklarını ifade etmenin ve vücutlarını keşfetmenin güvenli bir yolu olarak görüyor olabilirler.  

Araştırma sonuçlarının genel bir yorumuna göre; kadınların aynı olay için farklı motivasyonlara sahip olması, fotoğrafları göndermeyi kendilerini hem güçlendirici hem de güçsüzleştirici bir etkileşim olarak görmelerinden kaynaklanabilir. Farklı motivasyonlara sahip olmalarının özellikle şunun altını çizdiği düşünülmektedir: 
Kadınların potansiyel olarak fayda sağlayabilecekleri bir etkileşimden kazanacakları çok şey vardır fakat kaybedecekleri de çok şey vardır.

Yazının kaynağına buradan ulaşılabilir.


Araştırmanın sonuçlarıyla, kadına uygulanan fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete ilişkin kadınlar ve erkekler yönünden ayrı ayrı söylenecek bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bir sonraki yazıda toparlayabilmek dileğiyle...